©  Copyright Hotel St. Konstantin - Glavatarci 2012   За първообраз на Кърджали се приема съществувалото през XI-XIV век на  територията на днешния град селище Мъняк,което има общи белези с  материалната култура на старите български градове Плиска, Преслав,  Търново, Месемврия.В един от кварталите на Мъняк (дн. кв.Веселчане) се е  намирал укрепеният манастирски комплекс  "Св.Йоан Подром" със запазената  до днес уникална българска базилика от XI-XII век.  През средновековието градът и по-скоро манастира "Свети Йоан Продром" е  бил средище на една от големите християнски епархии-Ахридос.  През средните векове градът често преминавал ту в български, ту във  византийски ръце,тогава той е бил един от главните селища в областта  Ахридос.  Манастирът "Свети Йоан Продром" има дълга история. Руините на манастира  са открити още през 30-те години от местни любители на историческото ни  минало. Дълги години руините остават непроучени до 1962 г., при рутинни  строителни операции по поречието на река Арда са открити и други части от  останките на манастира. Едва през 80-те години екип с участието на проф.  Николай Овчаров и Даниела Коджаманова се заемат с подробни проучвания  на терена и през 2000 година, след реставрация, църквата е възстановена  изцяло. Днес от крепостта са оцелели само три от стените - южната, частично  източната и западната.  Историческите сведения и запазените останки от градежи дават основание,  че той се е превърнал още в X - XI век в епископско, а по-късно и в  митрополитско средище. За това свидетелстват уникалните находки  намерени в храма и около него - петте зидани гробници. Четири от тях са на  висши духовници, а за другата се предполага, че е на виден светски  аристократ. Една от гробниците, която се намира в църквата е била затворена  херметически. След внимателното отваряне, са били открити мощи на висш  християнски духовник от края на XII и началото на XIII век. Според някои  учени тя принадлежи на Патриарх Евтимий Търновски, други отхвърлят тази  хипотеза, задари липса на достатъчно доказателства в нейна подкрепа.   В гроба са намерини още напълно запазен епитрахил, тъкан със злато и с  необикновена украса, както и в платнен кръст зашити църковни мощи. Само  на 4 места в света има запазени такива находки, а в България това е първата,  по мнението на специалистите и това говори че през средновековието  днешен Кърджали е бил важен християнски център. Прекрасната златовезана  материя на епитрахила, наръкавниците и набедреника поразяват с  майсторската си изработка. По исторически данни епитрахилът е  изключително скъп, предполага се, че е правен в Константинопол  Поради високата художествена стойност останките от средновековния  манастир и църква Св. Йоан Предтеча са обявени за паметници на културата  от национално значение.   Организираме посещение на исторически забележителности с екскурзовод.  Екскурзиите са със собствен транспорт. За допълнителна информация , моля  свържете се с нас на посочените телефони.