©  Copyright Hotel St. Konstantin - Glavatarci 2012   Язовир „Кърджали“/ дължина 27км./ е един от трите големи язовира,  заедно  с язовир „Студен кладенец“ и „Ивайловград“, които акумулират  водите на  река Арда и нейните притоци.    Стената му е бетонна дъгово-  гравитачна, извисява се на 103,5 метра над  земята, а общият завирен  обем на водохранилището е 497,2 млн. куб.  метра. По големина е на  второ място, а по форма, конструкция и  изпълнение, стената е  единствената дъгообразна на Балкански полуостров.  Тя е и една от  малкото язовирни стени в света, които се извисяват над  самия град.  Основното му предназначение е добив на електроенергия.      Целогодишно язовирът служи както за средство за отмора, така и като  месност за спорт и туризъм.      Язовир "Кърджали" е един от най-богатите на риба водоеми в  страната. Най-търсения улов там е сомът, при това едрият.  Риболовът  на едър сом  става все по-популярен в последните години. Все повече  рибари се захващат в търсенето на големия сом на кльонк!  Или както го  наричат месните- висшият пилотаж в рибарството.    Сомът се привлича  със специфичен звук, предизвикан с помощта на кльонк  - уред,  наподобяващ бумеранг. Кльонкането е известно от векове,  за  авторството му спорят унгарски и руски рибари. Традиционно най-  доброто  време за риболов на сом е от края на август до края на  октомври.    Ето и голямото разнообразие от видове риба:   Може да се  хване:Американска пъстърва, Балканска пъстърва, Буфало, Бял  Амур,  Бял толстолоб, Бяла риба, Есетра, Каракуда, Костур, Кефал, Мряна,  Скобар, Лин(Каленик), Моруна, Распер, Речен кефал(Клен), Слънчева  риба,  Сом, Уклей, Червеноперка , Шаран и др.    Наслука и не си  забравяйте билета