©  Copyright Hotel St. Konstantin - Glavatarci 2012   Каменна сватба, се намира до село Зимзелен, на около 2  км. източно  от Кърджали и на около 9км. от хотел " Свети Константин".  Скалните образувания се простират на площ от около 40 декара и  представляват  фигури, някои достигащи 10м височина. Една наистина  красива и внушителна с размерите си гледка.    Според научните изчисления и хипотези Каменната сватба е започнала  формирането си преди 40 милиона години. По това време територията  на днешните Източните Родопи се е намирала на дъното на топло,  плитко море. Тук непрекъснато релефът се променял под въздействието  на подводна активна вулканична дейност.    След като водата се отдръпнала, от утаената вулканична пепел и  скални късове са се образували красивите скали на Каменната сватба.  По своята същност те са риолитови туфи, които след липсата на вода в  района се издигнали. Скалите били изложени на въздействието на  дъжда, вятъра и слънцето и тези стихии оформили днешните им форми.  Разнообразното минерално съдържание допринася за колоритността на  Каменната сватба, като я обагря в приятни цветове.  Името на скалната група - Каменна сватба - е дадено заради няколко  скални къса, оформящи една група, която, с известно въображение,  може да се оприличи на група хора.    През 1974 г. са обявени за природна забележителност под името  Кърджалийски пирамиди. Те са едни от най-посещаваните от туристи  скални пирамиди в България.