©  Copyright Hotel St. Konstantin - Glavatarci 2012 Светилището на Орфей при с. Татул    Село Татул се намира на 15 км източно от гр. Момчилград  и на  около 28км. от хотел „Свети Константин” Само на 200 м от селището  Татул,  в местността  Кая башъ, е един от най-величествените мегалитни паметници по българските земи. Тъй като се откриват материали от различни епохи, за неговата точна датировка все още се спори.  Комплексът се състои от древно езическо светилище и средновековна крепост.  Централното и най-високо място на скалния връх, заема гроб с ориентация изток-  запад, всечен в масивна канара, издялана като пресечена пирамида. На южната  страна на величествената скала е издълбан друг подобен гроб, разположен в  полусферична ниша. Нишата е покрита с арковиден издялан в камъка свод. Към  двата гроба води изсечено в скалите тържествено стълбище, състоящо се от осем  стъпала. По съседните канари са оформени култови площадки, стъпала към тях,  ниши, системи от улеи и басейни за събиране на някаква течност. Смята се, че  светилището е от ХІІ в пр.н.е. Татул освен светилище за пренасяне на жертви на  древните тракийски божества съвсем сигурно е бил и средище за наблюдение на  изгрева и залеза на Слънцето в определени дни от годината - в деня на зимното  слънцестоене, например при изгрева си Слънцето е попадало на "мушката" на  един специален скален процеп. За това подсказва и формата на най-високата  част от мегалита – вдълбан полукръг наподобяващ изгряващо слънце. Най-  особеното тук е, че този своеобразен саркофаг е насочен точно към Слънцето в  дните на равноденствие. Скалата с форма на пресечена пирамида, притаила  светилището, не прилича на никоя друга, открита по нашите земи. В нея са  изсечени стъпала, водещи нагоре към върха й, където пък съществува странен  "саркофаг", чиято дължина е точно 170 см, и около който има улей.  Специалистите предполагат, че по този улей се е оттичала кръвта от положената  в саркофага жертва. Известно е, че траките са почитали Слънцето и обредността  им е свързана именно с този култ.    Още на времето Иван Венедиков изказа хипотезата, че става дума за светилище  на самия Орфей.На сегашния етап от изследванията, това не може да се докаже.  Факт е обаче, че описаното място е само част от много по-голям култов комплекс,  който трябва да бъде проучен. На север от него има други скални масиви с  вдълбани в тях трапецовидни ниши и скални гробници.  Татул се е смятала за свещена от дълбока древност до днес. Бъдещите  проучвания ще установят дали действително там се е намирал храм на прочутия  тракийски певец и герой - Орфей. Наскоро се появи и една друга сензационна  новина: на гроба на Орфей поникнала лоза от легендарния тракийски сорт зела,  който се смята за изчезнал преди хилядолетия. Нарекли гроздето "Сълзата на  Орфей". Интересното е, че не само на хълма не растат лози, но и на радиус от  десетки километри наоколо не се отглежда грозде.   Организираме посещение на исторически забележителности с екскурзовод.  Екскурзиите са със собствен транспорт. За допълнителна информация , моля  свържете се с нас на посочените телефони.  Източници:  Различни публикации в пресата на проф. Николай Овчаров