©  Copyright Hotel St. Konstantin - Glavatarci 2012 Общите Условия на хотел"Свети Константин".   Условия за настаняване:   За да направите резервация е необходимо да попълните някои лични данни - име, адрес, телефонен номер. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана Само и Единствено във връзка с Вашата Резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.   Гостите се настаняват след 14:00 часа. Освобождаването на стаите се извършва до 12:00 часа. Стаята ако не бъде освободена за първия просрочен час след 12 часа се заплаща 10% от стойноста на нощувката, втория просрочен час 50% и третия и повече 100%.  Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение за настаняване. Условия за анулация : ОТКАЗ ОТ РЕЗЕРВАЦИЯ Моля напишете в потвърдителния е-mail, в случай, че е необходимо да откажете своя резервация. Ако Вие се откажете в сроковете,до 45 дни преди деня на пристигане. Вашата сума се възстановява напълно /ако сте използвали банков трансфер/  Анулация се приема до 72 часа /3 дни/ преди деня на пристигане. Анулация на резервация за официални празници се приема 45дни преди деня на пристигане. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат следните неустойки: "  до 14 календарни дни преди началната дата на престоя - 50 % от стойността на пакета услуги; " до 7 календарни дни преди началната дата на престоя - 70% от пакета услуги; " по-малко от 3 календарни дни преди началната дата на престоя - 100% от пакета услуги. Хотел "Свеети Константин" си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, по независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът: -Предлага настаняване в съседен хотел със същите или подобни условия на същите цени. - Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени. - Възстановява платените от клиента суми в 30 - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия. Промяна на резервацията: Ако желаете да промените някои от детайлите на Вашата резервация след като сте получили потвърждение, ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем. Депозит:  Депозит се изисква, като потвърждение за Вашата резервация и е гаранция за престоя Ви.  Резервацията се счита за гарантирана когато бъде преведен депозит в размер на 30% от общата сума чрез един от начините за плащане. Депозитът следва да бъде платен до 3 дни след датата на резервацията. Ако депозитът не е изпратен в този период от време, то резервацията се счита за непотвърдена/анулирна/ (освен в случаите, когато не е уговорено друго). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платима в деня на настаняване. Ако отмените Вашата резервация, то депозитът не се връща. При напускане по-рано от направената резервация предплатената сума не се връща. Резервации   1 Права и задължения на страните: 1.1 хотел"Свети Константин" поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги. 1.2 хотел"Свети Константин" се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано. 1.3. хотел"Свети Константин" не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица. 1.4.  Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела. 1.5  Отговорност на клиента Когато клиент прави резервация , встъпва в договорни отношения с "Хотел Свети Константин" и приема общите условия на "Хотел Свети Константин". Клиентите, ползващи услугите на "Хотел Свети Константин", следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18г./   1.5.  Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват. 1.6.Всички цени, обявени в сайта на хотел"Свети Константин", както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя, са в лева с ДДС и курортна такса / в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия/. 1.7.Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.     1.8.Хотелът не носи отговорност за откраднати вещи от стаите, ресторанта или басейна, както и за щети, причинени от трети лица. 1.9. Също така клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента. 1.10 Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор в територията на хотел"Свети Константин". Хотел"Свети Константин" не носи отговорност за лица оставени без надзор под 18 год. 1.11 Хотел"Свети Константин" си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано! 1.12  По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта hotelglavatarci.com, задължителни са разпоредбите на законите и съдебната система на Република България.